Coop Pank AS

Ärinimi Coop Pank AS
Registrikood 10237832
Telefon +372669 0930
E-post margus.rink@cooppank.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Margus Rink
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus