DS Kindlustus OÜ

Ärinimi DS Kindlustus OÜ
Registrikood 14686372
Aadress Tolli 13, Narva, 20306
Telefon 55687637
E-post silvernarva@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Daniil Šustkov
Kindlustusandja Seesam Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus