DS Kindlustus OÜ

Ärinimi DS Kindlustus OÜ
Registrikood 14686372
Aadress Tolli 13, Narva, 20306
Telefon 55687637
E-post silvernarva@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Daniil Šustkov
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus