Eesti Kindlustusühistu ÜKS

Ärinimi Eesti Kindlustusühistu ÜKS
Registrikood 14888513
Aadress Sõpruse pst 145, Tallinn
Telefon +372 5050523
E-post info@eky.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Tarmo Lääne
Kindlustusandja Akciné draudimo bendrové „Gjensidige“ Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
haiguskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
abistamisteenuste kindlustus