Fakto Auto AS

Ärinimi Fakto Auto AS
Registrikood 10777847
Telefon +372 638 9231
E-post info@faktoauto.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Leho Siimsen
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus