FIE Tiina Haljak

Ärinimi FIE Tiina Haljak
Registrikood 12396902
Telefon 5242566
E-post tiina.haljak@mail.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Tiina Haljak
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
haiguskindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus