Hiteh Autoteenindus OÜ

Ärinimi Hiteh Autoteenindus OÜ
Registrikood 10448931
Telefon 6711600
E-post ellen@hiteh.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Toomas Kriisa
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus