AS OLBTAR

Ärinimi AS OLBTAR
Registrikood 10244246
Telefon 7311790
E-post olbtar@olbtar.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Toomas Olbrei
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
muu varakindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
haiguskindlustus