"Swedbank" AS

Ärinimi "Swedbank" AS
Registrikood 40003074764
Telefon +37167444444
E-post info@swedbank.lv
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Renārs Rūsis
Kindlustusandja Swedbank Life Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Elukindlustuse liigid
kapitali kogumise kindlustus
investeerimisriskiga elukindlustus
kindlustus surmajuhtumiks