Credo Kindlustusmaaklerid OÜ (kustutatud nimekirjast 11.05.2022)

Andmed
Ärinimi
Credo Kindlustusmaaklerid OÜ (kustutatud nimekirjast 11.05.2022)
Registrikood
11495186
Aadress
Vääna 13, Tallinn 11612
Telefon
+372 6829696
E-posti aadress
Faks
+372 6829697
Aktsia- või osakapitali suurus
3196 Eurot
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/83
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse kuupäev
Tegevusloa lõppemise kuupäev
Tegevusloaga piiritletud tegevus