Alfred Lettner

Andmed
Ärinimi
Alfred Lettner
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
Riik
Austria
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Kindlustus surmajuhtumiks ( KindlTS § 13 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Kindlustus üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Sünnikindlustus ja abiellumiskindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 7 )
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Annuiteet ( KindlTS § 13 lg 1 p 4 )
Õhusõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 5 )
Investeerimisriskiga elukindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 8 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Tontiin ( KindlTS § 13 lg 1 p 10 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tööandja pensionifondi valitsemine ( KindlTS § 13 lg 1 p 12 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 11 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Krediidikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 14 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )