Bretton Woods International Ltd

Ärinimi
Bretton Woods International Ltd
Riik
Ühendkuningriik
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2009/138/EÜ, kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) Lisa II järgi:
IV artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktis iv osutatud pikaajaline tervisekindlustus.
Solventsus II, lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
9. Muud vara kahjustused
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju