Alibra Specialty Limited (Appointed representative of Ambant Underwriting Services Limited)

Ärinimi
Alibra Specialty Limited (Appointed representative of Ambant Underwriting Services Limited)
Kande tegemise kuupäev
Riik
Ühendkuningriik
Teenuse nimetus
Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) lisa I Kahjukindlustuse liigid, osa A:
6. Veesõidukite kindlustus
7. Transporditavate kaupade kindlustus
12. Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus