ASN ADVISORY SERVICES NETWORK AG

Andmed
Ärinimi
ASN ADVISORY SERVICES NETWORK AG
Riik
Liechtenstein
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise otsuse tegemise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2009/138/EÜ, kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) Lisa II järgi:
I Artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud elukindlustus, välja arvatud II ja III punktis osutatu;
III artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i ja iii osutatud kindlustus, mis on seotud investeerimisfondidega;
IV artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktis iv osutatud pikaajaline tervisekindlustus;
VI artikli 2 lõike 3 punkti b alapunktis ii osutatud kapitali kogumise tegevus.
Kõik kahjukindlustuse liigid.