C I 4 UGB Nationwide Ltd

Ärinimi
C I 4 UGB Nationwide Ltd
Riik
Ühendkuningriik
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtumikindlustus
2. Haiguskindlustus
3. Maismaasõidukite kindlustus
7. Transporditavate kaupade kindlustus
8. Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
9. Muu varakindlustus
10. Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus
13. Tsiviilvastutuskindlustus
17. Õigusabikulude kindlustus