VERTEX UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED (Appointed representative of Bluefriars Brokers Limited)

Ärinimi
VERTEX UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED (Appointed representative of Bluefriars Brokers Limited)
Riik
Ühendkuningriik
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtumikindlustus
2. Haiguskindlustus
13. Tsiviilvastutuskindlustus
14. Krediidikindlustus
15. Garantiikindlustus
16. Finantskahjude kindlustus
17. Õigusabikulude kindlustus