Intus Financial Services Oy Ltd Eesti filiaal

Ärinimi
Intus Financial Services Oy Ltd Eesti filiaal
Registrikood
14381744
Aadress
Tartu mnt 25, Tallinn 10117
Telefon
+372 6683240
E-posti aadress
Riik
Soome
Vahenduse eest vastutava filiaali juhataja nimi
Anna Maria Sundell
Load
Filiaali loa andmise otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise kuupäev Filiaali tegutsemise algus
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Kõik elukindlustuse liigid
Päritoluriigi järelevalveasutuse kontaktandmed
Nimi Aadress Telefon E-posti aadress Veebilehe aadress
Finanssivalvonta, Financial Supervisory Authority of Finland (FIN-FSA)
Snellmaninkatu 6, P.O. Box 103, 00101 Helsinki
+358 9 183 5250
kirjaamo@finanssivalvonta.fi