AVC Advisory Kindlustusmaakler OÜ

Ärinimi
AVC Advisory Kindlustusmaakler OÜ
Registrikood
14226765
Aadress
Kauge tn 30-1, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71016
E-posti aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
2500 eurot

Tegevusload

Luba: 4.1-1/192

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/192
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) lisa I Kahjukindlustuse liigid, osa A:
1. Õnnetusjuhtumikindlustus
2. Haiguskindlustus

Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) lisa II Elukindlustuse liigid:
kindlustusliik I;
kindlustusliik VIII.
Kõik Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) lisa II Elukindlustuse liigid:
kindlustusliik III;
kindlustusliik VI.
Kõik Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid