TSI – TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL

Ärinimi
TSI – TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL
Riik
Prantsusmaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
E-raha väljastamine
E-raha levitamine/tagastamine
3. maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole;
5. võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine.