UAB "Phoenix Payments"

Ärinimi
UAB "Phoenix Payments"
Riik
Leedu
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus
E-raha väljastamine
Teenuse nimetus
E-raha levitamine/tagastamine
Teenuse nimetus
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
Teenuse nimetus
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine