Coop Finants AS

Ärinimi
Coop Finants AS
Registrikood
12087992
Aadress
Narva mnt 4, 15014 Tallinn
E-posti aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
284 210

Tegevusload

Luba: 4.1-1/112

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/112
Tegevusloaga piiritletud tegevus

2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid

3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole

4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna

5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine