Paydoo Payments, UAB

Ärinimi
Paydoo Payments, UAB
Riik
Leedu
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ lisa 1 punktis 7 nimetatud teenused