"Easy Payment Services" OOD

Ärinimi
"Easy Payment Services" OOD
Riik
Bulgaaria
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine