IPF Digital AS

Ärinimi
IPF Digital AS
Registrikood
11034137
Aadress
Lõõtsa tn 5, 11415 Tallinn
Telefon
+372 5348 7229
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
50 000 €

Tegevusload

Luba: 4.1-1/1

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/1
Tegevusloaga piiritletud tegevus

E-raha väljastamine

1. sularaha sissemaksed maksekontole ja kõik maksekonto pidamiseks vajalikud toimingud

2. sularaha väljavõtmine maksekontolt ja kõik maksekonto pidamiseks vajalikud toimingud

3. maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole

4. maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna;

5. võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastvõtmine