Bnext Electronic Issuer EDE, S.L.

Andmed
Ärinimi
Bnext Electronic Issuer EDE, S.L.
Riik
Hispaania
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise otsuse tegemise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
E-raha väljastamine
E-raha levitamine/tagastamine
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine