DCC Data Communications Company LTD

Andmed
Ärinimi
DCC Data Communications Company LTD
Registrikood
HE367993
Aadress
Loukias Nikolaidou, 16A, 3110, Limassol, Küpros
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
Makseteenuse pakkuja
Verified Payments UAB
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
1. Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakseid maksekontole ja kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
E-raha levitamine
E-raha tagastamine