Gleec Pay OÜ

Andmed
Ärinimi
Gleec Pay OÜ
Aadress
Tatari tänav 68, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Makseteenuse pakkuja
Verified Payments UAB
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
1. Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakseid maksekontole ja kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
6. Rahasiire
E-raha levitamine
E-raha tagastamine
Viimati muudetud: 24/05/2022 - 13:10