MONECOR (EUROPE) LIMITED

Andmed
Ärinimi
MONECOR (EUROPE) LIMITED
Registrikood
ΗΕ 114460
Aadress
5 Spatharikou, 1st Floor, Mesa Geitonia, Limassol 4004, Küpros
Makseteenuse pakkuja
UAB “PAYRNET”
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine
E-raha levitamine
E-raha tagastamine