Paywerk AS

Andmed
Ärinimi
Paywerk AS
Registrikood
16218310
Aadress
Niine tn 11, Tallinn, Harju maakond, 10414
Telefon
+372 607 0677
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
63 150 EUR
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/57

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/57
Tegevusloaga piiritletud tegevus

3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole

5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine

6. Rahasiire

7. Makse algatamise teenus

8. Kontoteabe teenus

Subjektile on tegevusloaga seatud kõrvaltingimus:
Eestis teenuse osutamisel Paywerk AS-i poolt peavad finantseerijatest koostööpartnerid olema Eestis tegevusluba omavad krediidiandjad, kes täidavad vastutustundliku laenamise põhimõtet.