AllePal OÜ

Ärinimi
AllePal OÜ
Registrikood
12209337
Aadress
Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn
Telefon
+372 5106464
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Teenused, mis põhinevad üksnes piiratud viisil kasutataval makseinstrumendil, mille valdajal on võimalik omandada kaupu või kasutada teenuseid ainult makseinstrumendi väljastaja ruumides või vahetult väljastajaga sõlmitud lepingu alusel kaupu müüvate või teenuseid osutavate isikute piiratud võrgustikus.