Coop Finants AS

Andmed
Ärinimi
Coop Finants AS
Registrikood
12087992
Aadress
Narva mnt 4, 15014 Tallinn
E-posti aadress
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Teenused, mis põhinevad üksnes piiratud viisil kasutataval makseinstrumendil, mille valdajal on võimalik omandada kaupu või kasutada teenuseid ainult vahetult väljastajaga sõlmitud lepingu alusel kaupu müüvate või teenuseid osutavate isikute piiratud võrgustikus.