Neste Eesti Aktsiaselts

Andmed
Ärinimi
Neste Eesti Aktsiaselts
Registrikood
10167511
Aadress
Sõpruse pst 155, 13417 Tallinn
Telefon
+372 628 5500
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Teenus, mis põhinevad üksnes piiratud viisil kasutataval makseinstrumendil, mille valdajal on võimalik omandada kaupu või kasutada teenuseid ainult makseinstrumendi väljastaja ruumides või vahetult väljastajaga sõlmitud lepingu alusel kaupu müüvate või teenuseid osutavate isikute piiratud võrgustikus.
Viimati muudetud: 11/02/2021 - 12:00