TKM Finants AS

Andmed
Ärinimi
TKM Finants AS
Registrikood
16015720
Aadress
Kaubamaja tn 1, 10143 Tallinn
Telefon
+372 6673200
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Teenused, mis põhinevad üksnes piiratud viisil kasutataval makseinstrumendil, mille valdajal on võimalik omandada kaupu või kasutada teenuseid ainult makseinstrumendi väljastaja ruumides või vahetult väljastajaga sõlmitud lepingu alusel kaupu müüvate või teenuseid osutavate isikute piiratud võrgustikus.
Viimati muudetud: 24/10/2022 - 13:08