Banque Havilland S.A.

Andmed
Ärinimi
Banque Havilland S.A.
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
Riik
Luksemburg
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
9. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused
10. Rahamaakleri tegevus
11. Vara valitsemine
12. Väärtpaberite hoidmine
13. Krediidiinfo teenuste osutamine
14. Pangahoidla teenused

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1
X
 
X
X
X
X
     
X
X
X
X
X
X
X
     
C2
X
 
X
X
X
X
     
X
X
X
X
X
X
X
     
C3
X
 
X
X
X
X
     
X
X
X
X
X
X
X
     
C4
X
 
X
X
X
X
     
X
X
X
X
X
X
X
     
C5
X
 
X
X
X
X
     
X
X
X
X
X
X
X
     
C6
X
 
X
X
X
X
     
X
X
X
X
X
X
X
     
C7
X
 
X
X
X
X
     
X
X
X
X
X
X
X
     
C8
X
 
X
X
X
X
     
X
X
X
X
X
X
X
     
C9
X
 
X
X
X
X
     
X
X
X
X
X
X
X
     
C10
X
 
X
X
X
X
     
X
X
X
X
X
X
X
     
C11                                      
Tabeli selgitus