FBN Bank (UK) Ltd

Ärinimi
FBN Bank (UK) Ltd
Riik
Ühendkuningriik
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7b. välisvaluutaga