OP Corporate Bank plc Eesti filiaal

Ärinimi
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal
Registrikood
11534064
Aadress
Tornimäe 5, 10145 Tallinn
Telefon
+372 663 0840
Faks
+372 663 0841
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Riik
Soome
Registri nimetus
Äriregister
Vahenduse eest vastutava filiaali juhataja nimi
Hannes Kaadu
Load
Filiaali loa andmise otsuse tegemise number või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise number Filiaali loa andmise otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise kuupäev
4.1 -1 /7
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
2006/48
Lisa 1
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
Täiendavad teenused MiFID direktiivi (2006/48/EÜ) alusel