Krediidiasutuste koondandmed

Alates 2022. aasta 1. septembrist leiab krediidiasutuste koondandmed Finantsinspektsiooni statistikakeskkonnast.

Krediidiasutuste koondandmete aluseks on aruanded, mille on esitanud Finantsinspektsioonile krediidiasutused, sealhulgas välisriikide krediidiasutuste filiaalid. Koondandmed sisaldavad Eesti krediidiasutuste välisriikides asuvaid filiaale, kuid ei sisalda Eestis või välisriikides asuvaid tütarettevõtjaid.