Krediidiasutuste koondandmed

Krediidiasutuste koondandmete aluseks on aruanded, mille on esitanud Finantsinspektsioonile krediidiasutused, sealhulgas välisriikide krediidiasutuste filiaalid. 

Koondandmed sisaldavad Eesti krediidiasutuste välisriikides asuvaid filiaale, kuid ei sisalda Eestis või välisriikides asuvaid tütarettevõtjaid. Aruandeid koguvad koostöös Finantsinspektsioon ja Eesti Pank. Analüütilised koondandmed avalikustatakse Eesti Panga kodulehel. Tabelites esitatud andmed seisuga 31.12.2021 on viimati uuendatud 01.03.2022.


Küsimused ja kommentaarid on oodatud aadressile aruandlus@fi.ee.


Koondandmed operatsiooniriski kahjujuhtumite ja intsidentide kohta

Koondandmed operatsiooniriski kahjujuhtumite ja intsidentide kohta on toodud aruannete põhjal, mille on Finantsinspektsioonile esitanud krediidiasutused.

Krediidiasutused koostavad ja esitavad neid aruandeid ainult konsolideeritud baasil. Krediidiasutused, kes ei kuulu krediidiasutuse konsolideerimisgruppi, koostavad ja esitavad need aruanded soolo baasil.

Aruannetes on ära toodud operatsiooniriski kahjujuhtumid ja intsidendid, mille tagajärjel on tekkinud brutokahju, potentsiaalne kahju või erakorraline tulu.

Operatsiooniriski intsidentide puhul on aruannetes ära toodud ka need intsidendid, mille võimalikke tagajärgi on rahaliselt raske hinnata, kuid mille mõju krediidiasutusele või krediidiasutuse konsolideerimisgrupile on oluline.

Koondandmete avaldamine

Krediidiasutuste koondandmed avaldatakse kvartali kohta kvartalile järgneva kolmanda kuu 1. pangapäeval.