Makseasutuste sektori III kvartali 2021 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2021. aasta kolmandas kvartalis 146 miljoni euro väärtuses makseid. Võrreldes teise kvartaliga kasvas mõnevõrra maksete maht (2%), maksete arv jäi valdavalt samale tasemele (–0,8%). Makseasutused teenisid makseteenuste osutamisest kolmandas kvartalis kokku 1,7 miljonit eurot müügitulu (2020. a kolmandas kvartalis 1,2 miljonit eurot). Makseteenustest saadud tulu moodustas kogu müügitulust 62%.

 

Põhinäitajad

II kvartal 2021 Muutus III kvartal 2021
Maksete maht 143 mln € 146 mln €
Maksete arv 2,1 mln tk 2,1 mln tk
Kasum 2,1 mln € 2,9 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 26% 27%
Omavahendite nõude kaetus 1961% 1948%

 

 

 

Võrreldes teise kvartaliga kasvas keskmine maksetehingute summa: kolmandas kvartalis oli see 69 eurot (teises kvartalis 54 eurot). Sektori maksetehingute struktuur jäi võrreldes möödunud kvartaliga enamjaolt samaks. Piiriülesed maksed moodustasid kolmanda kvartali maksetest 9% (teises kvartalis 8%), kaardimaksed 9% (teises kvartalis 9%) ja rahasiirded samuti 9% (teises kvartalis 8%).

 

 

Sektori keskmine omakapitali tootlikkus kasvas kolmandas kvartalis 26,58%ni (teises kvartalis 24,37%). Kapitaliseeritus on jätkuvalt hea – omavahendite tase ületab nende miinimumväärtust 19kordselt.