Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal

Data
Corporate Name
Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
Commercial Registry Number
12970620
Address
Maakri tn 19/1, 10145 Tallinn
Phone
+ 372 628 1800
E-mail
Home Country
Lithuania
Services provided in Estonia
Service country Service name
Accident ( Directive 73/239/EEC Annex A.1. )
Sickness ( Directive 73/239/EEC Annex A.2. )
Land vehicles ( Directive 73/239/EEC Annex A.3. )
Railway rolling stock ( Directive 73/239/EEC Annex A.4. )
Ships ( Directive 73/239/EEC Annex A.6. )
Goods in transit ( Directive 73/239/EEC Annex A.7. )
Fire and natural forces ( Directive 73/239/EEC Annex A.8. )
Other damage to property ( Directive 73/239/EEC Annex A.9. )
Motor vehicle liability ( Directive 73/239/EEC Annex A.10. )
Liability for ships ( Directive 73/239/EEC Annex A.12. )
General liability ( Directive 73/239/EEC Annex A.13. )
Miscellaneous financial loss ( Directive 73/239/EEC Annex A.16. )
Legal expenses ( Directive 73/239/EEC Annex A.17. )
Assistance ( Directive 73/239/EEC Annex A.18. )
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 11)
Suretyship insurance (KindlTS § 12 lg 1 p 15)
Last changed: 16/02/2023 - 21:54