Aksa OÜ

Business name Aksa OÜ
Registry code 10182924
Aadress Raua t 1, Tallinn, 10124
Telefon +372 6612633
E-mail aksa@hot.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Oleg Agarkov
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Accidents insurance