City Travel OÜ

Business name City Travel OÜ
Registry code 12584093
Aadress Nafta tn 1, Tallinn,10152
Telefon +372 6844777
E-mail jelena@citytravel.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jelena Falelejeva
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Accidents insurance