Rahapesu tõkestamise rahvusvahelised juhendid ja seisukohad teiste riikide suhtes

FATFi soovitused

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) juhendid

FATFi juhendid

FATFi seisukohad

Basel Komitee rahapesu tõkestamise alased juhendid