Finantsinspektsiooni struktuur

20190112_FI%20struktuur_veebi.png

Finantsinspektsioon koosneb kolmest eraldi tegevussuunast: kapitalijärelevalve, turu- ja teenusejärelevalve ning kriisilahendus. Neid toetavad tugi- ja kontrollitegevused: avalikud suhted, tarbijaharidus, õigusvaldkond, personali- ja koolitustegevus, rahvusvahelise koostöö koordineerimine, siseaudit, IT, raamatupidamine ja sekretariaat.

Kapitalijärelevalve keskmes on analüüsida finantsasutuste riske ja tegevuse kestlikkust.

Turu- ja teenusejärelevalve eesmärk on tagada finantsteenuste läbipaistvus, usaldusväärsus ja efektiivsus.

Kriisilahendusega tegeleb Finantsinspektsioonis saneerimisosakond, mis on järelevalvetegevusest sõltumatu. Võimaliku huvide konflikti vältimiseks annab saneerimisosakond aru sellele juhatuse liikmele, kes ei vastuta otse krediidiasutuste kapitalijärelevalve valdkonna eest.