Tarbijale

Finantsteenuste ja -toodete tarbijatel on võimalik pöörduda Finantsinspektsiooni poole sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks. Finantsinspektsioon ei lahenda vaidlusi, mis on tekkinud tarbija ja finantsteenuse osutaja vahel sõlmitud lepingu põhjal ega anna hinnangut poolte tegevuse õiguspärasusele.

Kui te leiate, et kindlustusselts, pank või mõni teine finantsteenuse osutaja on rikkunud lepingut, siis saab Finantsinspektsioon esitada tarbija kaebuse alusel teenusepakkujale järelepärimise lisaselgituste saamiseks. Samuti saab inspektsioon kontrollida, kas finantsasutuse tegevus vastab seadustele. Seejärel edastab Finantsinspektsioon tarbijale enda selgitused ning ühtlasi annab teada võimalustest, kuhu vaidluse lahendamiseks pöörduda.

Tarbijakaebusi puudutavad Finantsinspektsiooni selgitused ei ole õiguslikult siduvad ehk nende alusel ei pea finantsteenuse osutaja tegema ühtegi otsust. Samuti ei ole Finantsinspektsiooni seisukohad nimetatud puhkudel ettekirjutuseks kohtutele.

Küsimuste korral saatke e-kiri aadressil [email protected].