Rikkumisest teavitamine

Kui teil on finantssektori järelevalve subjektis töötades (või muus sarnases töösuhte laadses vormis) teatavaks saanud infot, või on selline kahtlus, et tööandjast finantssektori järelevalve subjekt on rikkunud seadust, siis palume sellest teavitada Finantsinspektsiooni järgmistel viisidel: 

Juhul kui ükski nendest viisidest ei sobi, siis võtke meiega ühendust telefoni (+372 668 0500) teel ja lepime kokku kohtumise. 

Soovi korral saame tagada teataja anonüümsuse!

Palume arvestada, et vastavad teate kanalid ei ole mõeldud tarbijakaebuste esitamiseks ja neile ei rakendu rikkumisest teavitaja kaitse regulatsioon. Tarbijakaebused saab edastada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile või Finantsinspektsiooni üldmeilile [email protected]. Samuti võib tarbijakaebuse esitada veebivormi kaudu. 

Kuidas teavitusega tegeletakse

Teavituses esitatud andmeid hindavad selleks spetsiaalselt määratud Finantsinspektsiooni töötajad ja soovi korral tagame teavitaja konfidentsiaalsuse.

Teavitajalt võidakse küsida lisateavet, kui ta on avaldanud oma kontaktandmed ning nõustub lisaküsimustele vastama. Üsna tihti võib olla oluline lisainformatsiooni kogumine, mistõttu palume võimalusel meiega jagada oma kontaktandmeid.

Juhul, kui teavituses esitatud informatsioon annab alust kahtlustele, et toime on pandud õigusrikkumine võib Finantsinspektsioon lisaks muudele õiguslikele meetmetele alustada finantsjärelevalve subjekti osas ka väärteomenetlust või esitada prokuratuurile ja politseile kuriteoteate. 

Õigusrikkumisest teavitaja õigused

Rikkumisest teavitajal on õigus jääda anonüümseks. Rikkumisest teavitamise fakti võib avaldada üksnes teavitaja kirjalikul nõusolekul. Rikkumisest teavitamise fakti konfidentsiaalsust ei tagata aga juhul, kui teavitaja edastab teadvalt valeteavet.

Vastavalt seadusele, isikud kes annavad Finantsinspektsioonile turukuritarvituse määruse kohaselt teavet, ei riku sellise teabe avaldamisega lepingu või õigus- või haldusnormidega kehtestatud keeldu või piirangut ning nad ei kanna seega sellise avalikustamisega seoses vastutust.

Iga kahtlusest teavitamine ei pruugi alati tähendada, et rikkumine ka päriselt on toime pandud. Kui teavitaja tegutseb teavitust tehes heas usus ega edasta teadvalt valeinfot (nt eksitamise eesmärgil), ei kaasne teavitamisega teavitajale vastutust.  

Õigusrikkumisest teavitajat tuleb kaitsta ebaõiglase kohtlemise, diskrimineerimise ja kättemaksu eest. Oma õiguste kaitseks on teavitajal võimalik pöörduda õigusnõustaja poole. Pädeva õigusnõustaja leiab eelkõige Eesti Advokatuuri veebilehe kaudu. 

Soovi korral väljastab Finantsinspektsioon teavitajale kinnituse tema staatuse kohta rikkumisest teavitajana, kui ta on avaldanud oma isiku ja vajab sellist kinnitust töövaidluse tõttu.

Vajadus korral annab Finantsinspektsioon selgitusi teavituste vastuvõtmise ja töötlemise korra kohta.

Teavituste vastuvõtmise ja töötlemise statistika

2021. aastal esitati Finantsinspektsioonile eeltoodud viisidel kokku 119 teadet (113 teadet e-kirja ja veebivormi vahendusel ning 6 teadet telefoni teel).

Teave isikuandmete töötlemise kohta 

Isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete vahetamine ja edastamine pädevate asutuste poolt, toimub kooskõlas Finantsinspektsiooni seaduse ja Euroopa Liidu määrusega (EL) 2016/679.

Isikuandmeid, mis on konkreetse teate käsitlemiseks ilmselgelt ebaolulised, ei koguta, või kui neid juhuslikult koguti, kustutatakse need põhjendamatu viivituseta.
 

Ees- ja perekonnanimi
Ainult üks fail.
64 MB limiit.
Lubatud tüübid: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Ainult üks fail.
64 MB limiit.
Lubatud tüübid: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.