Krediidituru aruandlus

Regulaarsete aruannete edastamine Finantsinspektsioonile toimub kooskõlas aruannete esitamist reguleerivate õigusaktidega. Üldjuhul toimub esitamine XBRL-vormingus või XML-vormingus ja aruanded esitakse läbi andmekogumisportaali.

Andmekogumisportaal

Andmekogumisportaal on Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ühtne elektrooniline aruannete vastuvõtmise ja töötlemise rakendus. 

Tegemist on iseteeninduskeskkonnaga, kus saab esitada aruandeid, hallata kasutajaid ja nende kontaktandmeid ning ettevõtte võtmeid, jälgida aruannete menetlemise seisu, suhelda aruandluse adressaadiga, tellida enda e-postile teavitusi jne.

Andmekogumisportaali kasutamisel palume järgida kasutusjuhendeid põhimenüü, kasutajate ja nende kontaktandmete halduse ja aruannete esitamise kohta. Juhendid on kättesaadavad andmekogumisportaalis.

Aruannete esitamisel tekkivate tehniliste küsimuste korral palume ühendust võtta Finantsinspektsiooni infotehnoloogia osakonna juhi Erkko Kõrgemaga (e-post [email protected]).

Aruannete esitamise võimalused

Aruannete esitamiseks Finantsinspektsioonile on järgmised võimalused:

  • andmekogumisportaalis andmeid käsitsi aruandesse sisestades
  • andmekogumisportaalis andmeid failist aruandesse laadides
  • andmekogumisportaalis aruandefaili üles laadides
  • aruande e-postiga andmekogumisportaali edastades
  • aruande veebiteenusega andmekogumisportaali edastades.

Aruannete koostamise ja edastamise tehnilised tingimused

Aruannete esitamisel tuleb järgida Eesti Panga presidendi 29.05.2018 määrust nr 4 “Aruannete elektroonilise esitamise nõuded”

Andmekogumisportaali väliselt (e-posti ja veebiteenusega) edastatavad aruandesõnumid tuleb turvata. Teave turvamise kohta on leitav Eesti Panga veebilehelt.

Andmekogumisportaali väliselt edastades on lisaks vaja teada, mis valdkonda aruanne või aruanded tuleb edastatada. Teave on leitav Eesti Panga veebilehelt

NB! Aruannete esitamisel Finantsinspektsioonile tuleb aruanded krüpteerida (kui seda nõuab esitamise viis) Finantsinspektsiooni võtmega (sertifikaadiga). 

XML-skeem

Aruandesõnumite sisu on määratud üldstruktuuri kirjeldava XML-skeemi ja sellega seotud konkreetse aruande XML-skeemiga. XML-skeemid asuvad https://aruandlus.eestipank.ee/reports/skeemid.xml.  

Aruannet kirjeldav XML-skeem on varustatud versiooninumbriga ja kuupäevaga, mis kajastab aruande (või ka skeemi) muutusi ajas.

Aruandesõnumi vormindamise kohta leiab täiendavat teavet Eesti Panga veebilehelt.

XML - Extensible Markup Language, defineeritud World Wide Web Consortiumi soovituses

Krediidiasutuste XBRL-vormingus aruannete esitamine

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) aruandluse raamistik 

XBRL-vormingus järelevalveliste aruannete esitamisel tuleb järgida EBA veebilehel avaldatud aruandekuupäeval kehtivat aruandluse raamistiku versiooni. Samuti on kodulehelt leitavad varasematel aruandeperioodidel kehtinud aruandluse raamistiku versioonid ning teave iga versiooni kehtivuse perioodi ja olulisemate muudatuste kohta.

Finantsteabe aruandluse esitamine individuaalsel alusel (FINREP soolo)

Krediidiasutustele Eesti Panga presidendi määrusega kehtestatud XBRL-vormingus finantsteabe aruandluse esitamisel individuaalsel alusel tuleb järgida EBA veebilehel avaldatud aruandekuupäeval kehtivat aruandluse raamistiku FINREP aruandluse esitamist käsitlevat versiooni.

Täiendavad andmekvaliteedi kontrollid

Krediidiasutused peavad enne aruannete esitamist Finantsinspektsioonile rakendama Euroopa Keskpanga veebilehel avaldatud täiendavaid andmekvaliteedi kontrolle lisaks neile, mis juba sisalduvad EBA järelevalvelise aruandluse raamistikus (COREP ja FINREP). Nende kontrollide eesmärk on parandada järelevalvelise aruandluse andmekvaliteeti kooskõlas Euroopa Keskpanga 2. juuli 2014. aasta otsuse 2014/29 artikli 4 lõikega 1.

SSM tasutegurid

Tasutegurid on andmed, mida kasutatakse SSM järelevalvetasu arvutamisel. Asjakohane teave tasutegurite sisu ja esitamise kohta on leitav Euroopa Keskpanga veebilehel.