Konsultatsiooni pilootprojekt

Finantsinspektsiooni uuendusliku finantstehnoloogia töögrupi algatusel on loodud konsultatsioonikanal, mille eesmärk on võimaldada kiiret ja sujuvat teabevahetust Eesti uuendusliku finantstehnoloogia ettevõtjatega ning vajadusel muude isikute ja asutustega.

Pilootprojekti raames ootame arutlema teemadel:

 • Hoolsusmeetmed rahapesu tõkestamisel
 • Makseteenuste direktiivi PSD2 tehnilised aspektid
 • Eraisikute krediidiregister
 • Ühisrahastuse investorite kaitse ja õigusselgus
 • Virtuaalvääringud ja plokiahela tehnoloogia
 • Eesti FinTech

Arutelule ligipääsu saamiseks saada e-kiri aadressile triin.muuk@fi.ee ning esita oma pärisnimi või viita selgelt ettevõttele, keda esindad. Seejärel loetle arutelu teemad, millest soovid osa võtta ning lisa ka lühikene põhjendus (nt akadeemiline huvi, vastavas valdkonnas tegutsemine jmt).

Parima kasutajakogemuse tagab see, kui omad kasutajakontot Fleep keskkonnas. Kui mitte ning ka täna puudub soov seda tasuta avada, siis on võimalik aruteludes osaleda e-kirja vahendusel. Esita selgelt oma eelistus.

Finantsinspektsioonil on ühepoolne õigus mitte lubada isikut konsultatsioonikanalisse või igal ajal talle antud õiguse tühistada. Pilootprojekti aruelude lõpp otsustatakse jooksvalt iga teema lõikes eraldi ja sellest teavitatakse vähemalt kaks nädalat ette.

Konsultatsioonikanali reeglid

Konsultatsioonikanalis toimuvat arutelu kureerib Finantsinspektsioon, kuid ei taga konsultatsioonikanalisse tehtud postituste salvestamist. Finantsinspektsioon ja ka teised osalised võivad tehtud postitusi tasuta kasutada ning loetakse, et kasutajad on andnud tasuta nõusoleku postituste avaldamiseks ja kasutamiseks. Konsultatsiooni käigus väljendatut ei ole lubatud konsultatsiooni väliselt seostada konkreetse isikuga, v.a nende postitustega seoses, mille puhul on postituse teinud kasutaja seda selgelt nõudnud.

Finantsinspektsiooni töötaja poolt konsultatsioonikanalis avaldatud seisukoht on tema ametialase kogemuse ja omandatud teadmise pinnalt esitatud isiklik arvamus. Vastavad arvamused ei ole Finantsinspektsiooni seisukohad ega viimasele õiguslikult siduvad. Finantsinspektsioon kui ka vastav töötaja võib konkreetses järelevalvemenetluses jõuda konsultatsioonikanali vahendusel esitatud seisukohast erinevale seisukohale.

Kasutaja juhised:

 • Kasuta oma pärisnime või viita selgelt ettevõttele, mida esindad. Nime esitamisega nõustud, et isikuandmete töötlejaks on vastavas ulatuses Finantsinspektsioon.
 • Ühe ettevõtte seisukohti võiks eelistatult koondada ja seejärel esitada üks isik.
 • Arutelu põhineb n.ö Chatham House reeglil, kuigi osalemine selles ei ole anonüümne.
 • Ole konstruktiivne ning enne iga postituse tegemist veendu, et see omab selget panust teemakohases arutelus.
 • Väga oodatud on viited teemakohastele teadusartiklitele ja uuringutele ning neid postitades lisa alati lühike kokkuvõte.
 • Pikema postituse korral jaga see lõikudeks ning postita iga lõik järjestikuste eraldi sõnumitena – nii on teistel lihtsam seda lõiku hiljem tsiteerida ja sellele reageerida.
 • Väldi väga lakoonilisi ja sisutühje postitusi. Keelatud on sobimatud postitused. Kuraatoril on õigus ilma hoiatuseta kustutada sobimatud postitused ning ka kasutaja sobimatute postituste tõttu arutelult eemaldada.
 • Postituse täiendamiseks, ümbersõnastamiseks või vigade parandamiseks kasuta „Edit“ funktsiooni.
 • Kui postitus, selles sisalduv küsimus või vastus on konkreetsele isikule adresseeritud, siis kasutada „@“ märki või tsiteeri tema postitust.
 • Kehtivad kõik avaliku arutelu head tavad – ole viisakas ja austa arutelukaaslasi.

Sobimatuks postituseks loetakse vähemalt need, mis sisaldavad ähvardusi, solvanguid, ebatsensuurseid väljendusi ja labasusi, õhutust vaenule ja vägivallale, üleskutseid ebaseaduslikule tegevusele, sisaldavad isikuandmeid, postitus ebaõige nime alt, teemaväliseid kommentaare, viiteid jms.
Samuti on sobimatud kommentaarid, mille esitaja ei kasuta enda või esindatava juriidilise isiku nime.