Akciju sabiedrība "Citadele banka"

Nimi Akciju sabiedrība "Citadele banka"
Emissioon 30 000 000 € võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Financial and Capital Market Commission (Latvia)
Prospekti registreerimise kuupäev 03.05.2020

Emitendi andmed

Emitendi nimi Akciju sabiedrība "Citadele banka"
Registrikood  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 02.01.02.01.405/22
Prospekti registreerimise kuupäev 03.05.2020
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik võlakiri
Pakkumise maht 30 000 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6 ja 14