Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid seoses järelevalvetasudega

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 17. detsembril 2019 järgmised õigusaktid:

Pressiteade, konsultatsioonide tagasiside ülevaade ja korduma kippuvate küsimuste vastused on leitavad Euroopa Keskpanga kodulehelt.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.35 MB)