Konsultatsiooni algatamine

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 13. jaanuaril 2020 konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, millega täpsustatakse, kuidas krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad arvutama valuuta- või kaubariskile avatud kauplemisportfelliväliste positsioonide puhul tururiski omavahendite nõude.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 10. aprillini 2020.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)