Konsultatsiooni algatamine MREL ja TLAC teabe avaldamise ja järelevalvelise aruandluse rakenduslike tehniliste standardite kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 22. novembril konsultatsiooni rakenduslike tehniliste standardite (ITS) eelnõu kohta seoses omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude (MREL) ning kahjukatmisvõime standardi (TLAC) miinimumnõude teabe avaldamisega ja järelevalvelise aruandlusega.

ITS eelnõu sisaldab teabe avaldamise ja järelevalvelise aruandluse ühtseid vorminguid, lisaks sisaldab konsultatsiooni dokument kahte soovituslikku aruandluse vormi MREL ja TLAC positsioonide ja rahastamisstruktuuride prognooside kohta, mille kohta EBA soovib tagasisidet saada.

ITSi eesmärk on suurendada krediidiasutuste ja investeerimisühingute MREL ja TLAC teabe avaldamise ja järelevalvelise aruandluse kohustuste järgimise tõhusust ja lihtsustada teabe kasutamist pädevate asutuste ja turuosaliste jaoks.

Esialgsete plaanide kohaselt hakatakse ITSi rakendama alates 30.06.2021 aruandeperioodist.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 22. veebruarini 2020.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)